Прелиминарна листа

17. juna 2022.

Република Србија Предшколска установа“Наша радост“ Дел.број 354/2022 Датум 15.06.2022. Рача На основу члана 12. Правилника о условима за пријем, упис ,боравак и испис деце Предшколске установе“Наша радост“ Рача, дел бр 80/2021 од 17.02.2021.године, (даље: Правилник), Конкурсна комисија утврђује Прелиминарну листу бодовања и рангирања деце за пријем у предшколску установу “Наша радост“, за радну 2022/2023 1. …