Светски дан човекове околине

Циљ:

– развијати и неговати љубав према природи као и усвајање основних знања о свету око нас.

-упознати децу са значајем заштите животне средине и рационалном коришћењу животних ресурса

-учити децу да живе у складу са природом

Животна средина представља насељени део земљиног простора у коме жива бића могу да опстану.

Под утицајем друштвене делатности, средина у којој човек живи све више се мења и тако губи свој примарни изглед и својства. Свака измена животне средине која се неповољно одржава на људски живот називамо загађења околине. Одрасли, а посебно родитељи имају велики утицај на развијање „еколошке свести“ и усвајање навика лепог понашања према природи.

Ви као родитељ можете са децом да:

-разговарате о поступцима „лошег“ понашања које неповољно утиче на здраву околину.

-можемо засадити цвеће и друге биљке

-кретање је здраво – „дан без аутомобила“

-укључите дете у хумане акције „Чепом до осмеха“

-рециклирајте предмете од пластике, папира и правите играчке

-формирајте „Наш мали акваријум“

-„И биљке дишу и воду пију“;

САЧУВАЈМО ПЛАНЕТУ

СВЕТЛО ГАСИ ПЛАНЕТУ СПАСИ

ВОДУ ШТЕДИ ЈЕР ОНА МНОГО ВРЕДИ

ПАПИРЕ, МЕТАЛ И ПРАЗНЕ ФЛАШЕ

РАЗВРСТАЈ У КОНТЕЈНЕРЕ НАШЕ

НЕ БАЦАЈ РАЗНЕ ЧЕПОВЕ

ОНИ ЋЕ ПОМОЋИ НЕКОМЕ

СМЕЋЕ САКУПИ У ВРЕЋЕ

ПРИРОДА НЕЧИСТОЋУ НЕЋЕ

ЗАСАДИ ДРВО И ЦВЕЋЕ

ВАЗДУХ ЈЕ ДА СЕ ДИШЕ

НЕ ЗАГАЂУЈ ГА ВИШЕ

СВАКО НЕКА РАЗМИСЛИ МАЛО

КОЛИКО МУ ЈЕ ДО ПРИРОДЕ СТАЛО

МИСЛИЛИ СУ НАШИ ПРЕЦИ

ШТА ОСТАВЉАЈУ СВОЈОЈ ДЕЦИ

Мед. сестра на ПЗЗ

Гроздијанка Мирковић