И ова Дечија недеља је прилика да децa остану у средишту друштвених настојања да буду заштићена и срећна, да живе у подстицајном, здравом и сигурном окружењу у коме могу да остваре максимум својих потенцијала, а то се постиже континуираном бригом о заштити, унапређењу и промоцији дечијих
права у којој учествују сви релевантни друштвени актери.

Стога ће ове године, Дечија недеља бити обележена под слоганом, чија ин-
спирација су стихови песме ,,Дете“, нашег великог песника Љубивоја Ршумовића:

ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ
ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ

Дечија недеља се сваке године одржава у месецу октобру, са циљем скретања пажње јавности на децу и младе, на дете као носиоца права, на потребе деце у породици, друштву и локалној заједници, на њихово право да одрастају у што бољим условима, на једнаке шансе за развој и остварење потенцијала.

Традиција Дечије недеље је веома дуга – на овим просторима се обележава
од 1934. године, од 1987. године је на предлог организације Пријатељи деце
Србије уведена у Закон о друштвеној бризи о деци. Oд 2018. године се налази у
Закону о финансијској подршци породица са децом. Све време свог постојања
манифестација прилагођава програмске циљеве актуелним потребама деце и
младих, али не мења своју мисију – увек указујући на стварни положај детета
и младих у друштву и важна питања у овој области, скрећући пажњу на дете
као носиоца права да одраста у што бољим условима, како у породици, тако у
локалној заједници и друштву у целини.

И ове године Програм је конципиран да одговори традиционалним циљевима Дечије недеље који се односе на:

• скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце;

• указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце и остваривању њихових права;

• презентацију до сада постигнутих резултата;

• указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце;

• подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права и оптимални развој детета;

• промоцију активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу;

• покретање иницијатива и нових акција које доприносе побољшању положаја деце у Републици Србији и остваривању њихових права.

Планиране активности за Дечију недељу у нашој Предшколској установи су:

-Читање,,Буквар дечијих права“ и разгледање илустрованог буквара;

-Маскенбал са плесним активностима (Кад си срећан, Лет, лет бубамаро, Дете није дете);

-Изложба дечијих радова у дворишту;

-,,Журка у жутом“ – плес у паровима;

-Спортски дан;

-Представа за децу (деца – деци); Читамо приче, бајке, басне….

Колектив ПУ ,,Наша радост“