Добар друг

Који има добра друга,

не боји се очајањa

подељена туга

упола је мања:

подељена срећа

два пута је већа.

Ј.Ј.Змај

Овогодишња ”Дечија недеља” биће другачија од свих претходних,
у нешто измењеној организацији, без већих манифестација у читавој Републици Србији биће обележена од 5. до 11. октобра наредне недеље под слоганом ”Подељена срећа два пута је већа”. Организациони покровитељ је хуманитарна организација Дечије срце, уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Дечија недеља се сваке године одржава у месецу октобру, са циљем скретања пажње јавности на децу и младе, на дете као носиоца права, на потребе деце у породици, друштву и локалној заједници, на њихово право да одрастају у што бољим условима, на једнаке шансе за развој и остварење потенцијала.

И ове године Програм је конципиран да одговори традиционалним циљевима Дечије недеље који се односе на:

• скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце;

• указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце и остваривању њихових права;

• презентацију до сада постигнутих резултата;

• указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце;

• подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права и оптимални развој детета;

• промоцију активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу;

• покретање иницијатива и нових акција које доприносе побољшању положаја деце у Републици Србији и остваривању њихових права.