С обзиром да је кренула реконструкција на постојећој згради и радови на изградњи нове зграде вртића, као принудно и тренутно решење је било измештање капацитета установе у ОШ ,,Карађорђе“ Рача.

Групе које иду у ОШ ,,Карађорђе“ у Рачи: мешовита васпитна, средња васпитна, старија васпитна група и припремно предшколске групе.

Групе које иду у ОШ ,,Карађорђе“ у Трсци: мешовите јаслене групе и млаћа васпитна група.