У ПУ “Наша радост“ оформљене су три јаслене групе

Млађа јаслене група:

  • Катарина Дугић
  • Сузана Петковић

Средња јаслена група:

  • Александра Спасић
  • Лазар Радуновић

Старија јаслена група:

  • Љубина Траиловић
  • Јелена Петковић