Контакт

Предшколска установа „Наша радост“ Рача
Улица: Радоја Домановића 10, 34210 Рача

ПИБ:  101226946 Матични број: 07264607

Број жиро рачуна: 840-364661-14

nasaradost@ptt.rs, 034/751-040