Предшколска установа «Наша радост» је једина установа на територији општине Раче, за предшколско васпитање и образовање деце до седам годинана. Рад се организује у централном објекту у Рачи и издвојеним припремним групама- објектима, при сеоским школама наше општине: у Доњој Рачи, Великим Крчмарима, Малим Крчмарима, Сипићу, Саранову,Ђурђеву, Борцима, Вучићу, Трсци и Мирашевцу. Просторно, општина Рача спада међу најмање општине у Шумадијском округу. Околину рачанског краја чини привлачном близина села Вишевца у ком је рођен вођа Првог српског устанка, Карађорђе. Богатство културе, традиције и народних обичаја битни су чиниоци за креирање нашег рада. У непосредној близини установе налази се градски парк који се користи за различите дечје активности: шетње, такмичарске игре, рекреацију. Полазећи од захтева да је деци предшколског узраста неопходно обезбедити стицање искуства активним методама учења и одговарајућим средствима, као и начела да васпитни ефекти треба да произилазе из животних ситуација, простор наше установе уређен је тако да буде привлачан и прилагођен одређеним узрастима деце по квалитету и разноврсности како би свако дете у нечему налазило себи адекватан подстицај. Централни објекат, као и сва издвојене припремне васпитне групе су опремљене у складу са потребама, могућностима и условима рада. Деца живе са одраслима окружена њиховом пажњом, у стимулативној средини у којој могу да развију све своје способности, особине и интересовања. Дружећи се са децом, васпитачи се труде да им заједнички живот буде занимљив, смислен, динамичан и конструктиван. У своје међусобне односе они уграђују заједнички договорена правила којих се сви придржавају и поштују на исти начин.