О нама

Подаци о установи

Предшколство у Рачи датира још од 1921. године када  је пописом забележен први упис три предшколаца, од којих је један био Антоније Исаковић. Због уништења архиве 1941. године о раду вртића се мало зна, а највероватније је прекидао са радом почетка рата.

Дечији вртић „Наша радост“ своју делатност обавља у објекту који је изграђен 1977. године (јаслени део) и новоизграђеном, по предшколским принципима 1989. године (вртићки део). Налази се улици Радоја Домановића број 10 у непосредној близини рачанског парка. Вртићка зграда има пет радних соба, кухињу, део за изолацију болесне деце док родитељи не дођу по њих, 3 канцеларије (за директора, васпитаче и административне раднике), холове и проширено двориште опремљено мобилним справама и реквизитима. Установа поседује три рачунара са приступом интернету.

Опремљеност установе стандардном опремом је на солидном нивоу, али постоје потреба за даљим унапређивањем услова рада посебно на сеоском подручју. У дечијем вртићу „Наша радост“, деца живе са одраслима окружена њиховом пажњом, у стимулативној средини у којој могу да развијају све своје способности, особине и интересовања. Дружећи се са децом, васпитачи се труде да им заједнички живот буде занимљив, смислен и динамичан. У своје међусобне односне они уграђују заједничка договорена паравила којих се сви придржавају и поштују на исти начин.

DSC00022У саставу ПУ „Наша радост“ налази се централни објекат (једини објекат у саставу установе који је наменски изграђен) на територији месне заједнице Рача, у којем се реализује програм васпитног-образовног рада у 6 група целодневног боравка и једна васпитна група четворо часовног припремног предшколског програма. Остали наши објекти се налазе у следећим местима: Вучић, Мирашевац, Мало крчмаре, Велико Крчмаре, Сипић, Трска, Сараново, Сепци поље и Ђурђево, у којим се обавља васпитно образовни рад са децом пред полазак у школу у трајању од 6 сати дневно. Мрежом предшколског програма обухватили смо сву децу предшколског узраста на територији општине Рача. Установа ради током целе године односно свих 12 месеци у једној години без прекида. Укључујући потребе средине и могућност саме установе, рад је организован у времену од 5.30 до 15.00 часова кроз различите облике, на следећи начин:

– обухват деце од 1 до 3 године у јасленој групи

– обухват деце од 3 до 7 година у обданишним групама

– обухват деце у години пред полазак у школу кроз четворочасовни програм рада

У току зимског и летњег распуста уколико се смањи присутност деце, организује се рад по принципу спојених група, а у складу са потребама деце и родитеља.

Васпитно образовни рад

DSC00179Планирање васпитно-образовног рада одвија се у оквиру Општих основа предшколског програма по модулу А, јер је то избор васпитача. Сваки васпитач креира програм рада за своју групу зависно од добијених резултата праћења и посматрања детета, њихових потреба, интересовања, састава групе и осталих специфичности за које васпитач процени да су важни.

Програм неге деце узраста од 1 до 3 године: Задаци и садржај неге и васпитно-образовног рада планирају се полазећи од општих основа предшколског програма у раду са децом до 3 године. Основни задаци су: нега деце, моторичке активности, сензорно-перцептивене активности, социо-емоционални односи, игре и активности, музичко-ритмичке активности, интелектуалне активности, графичко-ликовне активности, говорне активности, сарадња са родитељима и сарадња са друштвеном средином.

 Планирање васпитно-образовног рада у предшколској установи „Наша радост“ од 3 године до укључивање  у програм припреме у школу реализује се у 4  васпитне групе:

– млађа васпитна група

– средња васпитна група

– старија васпитна група

– мешовита група.

Програм васпитно-образовног рада од 3 до 5 година (целодневни) одвија се по областима: социо-емоционални развој, развој комуникације и стваралаштва, сарадња са породицом, сарадња са друштвом.

Полудневни предшколски програм организује се тренутно у 10 припремних предшколских група.

Васпитно образовни циљеви у години пред полазак у  школу одвија се у складу са начелима васпитно-образовног рада, а специфични циљеви се односе на важне аспекте припрема за полазак у школу:

– подстицање осамостаљивањаDSC00097

– подршка физичком развоју

– јачање соци-емоционалног развоја

– подршка сазнајном развоју

– неговање радозналост

– подршка индвидуалности и подршка креативности.

kolektiv