Куварица: Светлана Стевановић

Помоћни кувар: Лидија Чоходар

Мед. сестра на ПЗЗ:Гроздијанка Мирковић

У Предшколској установи « Наша радост» програм исхране је важан део превентивног програма.

Исхрана деце ће се одвијати у складу са Правилником о нормативу друштвене исхране у установама за децу. Циљеви правилне исхране:

-Обезбедити исхрану по препорученим физиолошким нормама у циљу уношења свих неопходних састојака у односима који су повољни за искоришћавање у организму

– Правилна исхрана омогућава деци правилан раст, развој, очување и унапређење здравља, спречава болести и подиже биолошки потенцијал, неопходан за обезбеђење континуираног процеса формирања здравог човека

Стручно организовање и пружање правилне исхране представља значајан задатак и важан вид дечје заштите.

Структуру дневне исхране чиниће одговарајући број оброка који се разликује од узраста и времена боравка детета у вртићу. Деца  у  полудневном боравку  имаће један  оброк дневно,а објекти  у сеоским  срединама обезбеђиваће ужину преко школа.

Сваког дана деца на целодневном боравку имаће 3 оброка дневно:

-доручак

-ручак

-ужину

Јеловници  се састављају недељно, доступни су родитељима како би имали  свакодневни увид у врсте намирница које  деца добијају у вртићу. За припремање оброка користити намирнице првокласног квалитета водећи рачуна да се при припремању оброка сачува биолошко хранљива вредност намирница.

У кухињи ће се сваког месеца радити интерна бактериолошка контрола намирница, узимаће се брисеви са посуђа, радних површина, руку радника запослених у кухињи. Контролу квалитета припремљеног оброка, енергетске вредности сваког оброка појединачно два пута годишње.

Контролу припремљених оброка и брисева обављаће , као и до сада, ГЗЗЈЗ из Крагујевца. Осим њих вршиће се свакодневна интерна контрола од радника који су задужени за ове послове.

У предшколској установи исхрана се прилагођава потребама дечјег организма, а истовремено се формирају позитивне навике код деце. Исхрана ће имати и васпитну улогу. Посветиће се пажња развијању програма “ Здрава храна“.