Пријем новоуписане деце, која су се пријавила на конкурс од 1. априла – 31. маја биће реализован након преласка из ОШ „Карађорђе“ у новоизграђену и реновирану матичну установу ПУ „Наша радост“.

Хвала Вам на стрпљењу и разумевању.

Колектив ПУ „Наша радост“