ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“
РАЧА

Поштовани родитељи,
Дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја број:610-00-00677/2020-07 од 17.08.2020. године, предшколским установама су дата упутства око припреме за почетак радне 2020/2021. године. Због епидемиолошке ситуације, одлуке око организације рада предшколске установе доносе се у сарадњи са оснивачем, односно локалним кризним штабом.
Због специфичних услова рада, радова на реконструкцији и изградњи новог објекта, и проблема са просторним и материјално – техничким могућностима, Кризни штаб Општине Рача донео је одлуку да деца која похађају припремно предшколски програм крену са радом 1. октобра.
Припремно предшколски програм ће бити организован у Основној школи у Вучићу, од 1.октобра. Програм предшколског васпитања и образовања који је обавезан у полудневном трајању, биће организован од 09.00 до 13.00 часова, а у целодневном у трајању од 05.30 до 15.00 часова. Просторије школе су сређене како би деца безбедно боравила у њима и како би се
неометано одвијао васпитно образовни рад.

Превоз деце, ради похађања припремно предшколског програма , који родитељи индивидуално организују, по Закону се плаћа и то на удаљености већој од два километра од места боравка детета, а средства се издвајају из буџета јединице локалне самоуправе.

Радови на реконструкцији и новоизграђеном објекту су завршени и очекује се добијање употребне дозволе, како би сви могли да се вратимо у просторије наше установе и наставимо са даљим радом.

Годишњим планом рада, као и програмом рада установе су, у складу са дописом Министарства просвете и Школске управе, планиран је и онлајн рад са децом због епидемиолошке ситуације, па је у вези са тим организована комуникација путем вибер група, које служе за одржавање активности за децу која не долазе у установу, као и за сарадњу са родитељима.

О даљој организацији рада обавештаваћемо Вас путем већ постојећих вибер група и путем сајта.


Хвала на разумевању још једном!

Колектив ПУ „Наша радост“