Поштовани родитељи/старатељи,

Обавештавамо Вас да ће Предшколска установа „Наша радост“ почети са радом 18.5.2020. године за децу која су се пријавила за боравак у установи за време пандемије вируса. Боравак деце свих узраста ће бити само у просторијама ОШ „Карађорђе“ у Рачи.

Радно време установе ће бити од 05.30 – 15.00 часова.

Пријем деце ће бити од 05.30 – 07.45 часова на сваких 10 минута, као и одлазак деце од 14.00 часова. Тачно дефинисано време  доласка/одласка биће у договору са васпитачем.

Родитељи су дужни на основу званичног обавештења Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у периоду од 11.5-15.5.2020.године,доставе потврду од стране послодавца, која доказује да послове морају да обављају у седишту или другим пословним и организационим јединицама послодавца и потврду надлежног педијатра да је дете здраво (систематски преглед који се обавља пре уписа у предшколску установу или након дужег одсуствовања детета из предшколске установе), као и да је уредно вакцинисано.

                                                                                                      Директор установе

Љубина Јевтић