Припремно предшколске групе

У  објектима на територији општине:

 1. Сараново
  Васпитач: Наташа Лугавац
 2. Велико Крчмаре
  Васпитач: Ивана Родић
 3. Рача
  Васпитач: Милица Илић
  Васпитач: Милица Маринковић Милутиновић

Мешовите васпитне групе – четворочасовне

 1. Доња Рача
  Васпитач: Маријана Савић
 2. Трска
  Васпитач: Дијана Гарабиновић Спасић