Медицинске сестре васпитачи и васпитачи предшколске установе „Наша радост“ учествовали су на семинару ,,Васпитно-образовна пракса индивидуализованог учења и учења деце у малим групама“. Циљ семинаара: унапређење квалитета рада у васпитној групи усклађивањем потенцијала детета, средине за учење и начина подучавања васпитача. Стварање подстицајне средине у вртићу и заједници. Стварање услова за индивидуализовано учење и учење у малим групама. Грађење односа између деце и деце и одраслих, као подстицаја за квалитетније учење. Грађење партнерства са родитељима у циљу потпунијег развоја детета, и стварања заједнице која учи.