Пројекат „Шта се може наћи на магнету из Раче“ презентован је на Стручној конференцији за васпитаче на Тари у децембру 2022. године, као и на Окружним стручним сусретима у Нишкој бањи, aприл 2023. године.

Пројекат „Шта се може наћи на магнету из Раче“ настао је у току обуке за нове Основе програма, у процесу менторске подршке. Развијан је у групи деце пред полазак у школу, на целодневном боравку. И пре имплементације „Година узлета“ препознајемо засићеност деце тематским садржајима, јер је група у овом саставу заједно од јасленог узраста. Континуитет у боравку допринео је да ојачају односи на релацијама дете – дете, дете –  васпитач – родитељ, али морамо навести да је установа две године своју делатност обављала у просторијама основне школе и да је била пандемија Корона вируса, и да смо били ускраћени да реализујемо активности са локалном заједницом. Доласком нових Основа потврђујемо подједнак значај заједнице која директно, а преко породице индиректно обликује услове и начине одрастања детета. Провокацијом у пројекту, желеле смо да скренемо пажњу деце на непосредно окружење и културу наше средине и тиме развијемо нова сазнања, осећање припадништва и заједничког социјалног учешћа, као и властите вредности и идентитет.

ФЛАЈЕР ,,КЊИЖИЦА О НАШЕМ ПУТОВАЊУ КРОЗ РАЧУ“