Састанак Савета родитеља одржан је 23.9.2020. године у 14.30 у измештеним просторијама вртића у ОШ ,,Карађорђе“ у Рачи.

Једногласном одлуком присутних чланова за председника Савета родитеља изабран је родитељ Предраг Милошевић.

За члана Тима за самовредновање изабран је родитељи Ана Марковић, а као члан Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе Светлана Лазић.

На састанку разматране су понуде осигуравајућих компанија за осигурање деце. Прочитане су понуде, износ премија и осигуране суме. Једногласном одлуком присутних чланова усвојена је понуда Дунав компаније са премијом од 300 динара.

На састанку је предложен уџбеник за децу која први пут бораве у вртићу у припремно предшколским групама. Изабран је уџбеник ,,Весели вртић“ издавачке куће Креативни центар, цена уџбеника 980,00 динара.