Средња васпитна група:

  • Сузана Којадиновић
  • Ивана Родић