Дан планете Земље

Непажњом и немаром људи веома често одлажу смеће на простор који за то није предвиђен. То има за последице све веће загађење ваздуха,воде, шума и земље.

Шуме

Шуме имају значајну улогу у животу човека:

  • Производе кисеоник
  • Чисте ваздух од разних испарења и штетних гасова
  • Спречавају ерозију земљишта
  • Шуме су станишта разних врста животиња и биљака.
  • Спречавају настанак поплава

Чувајмо шуме и дрвеће да птица има где да слеће.

Ви као родитељ можете са вашом децом да утичете на правилан став о очувању здравља околине.

Неке од идеја могу бити: Засадите ,,дрво мог детињства“;

Можете садити цвеће, неговати травњаке;

Утицати на децу да правилно одлажу смеће;

Од амбалажног материјала можете правити играчке;

Вода

Вода је основ живота и представља прву неопходну намирницу без које не може да се опстане дуже од неколико дана.

Вода има велику улогу: у метаболизму човека, преносу хранљивих материја, одржавање личне хигијене, простора и околине.

Вода има улогу и за опстанак свих живих бића на планети (биљног и жиотињског света).

Вода има значајну улогу у производњи електричне енергије.

Загађивањем воде може доћи до различитих цревних обољења, угинућа животињског, биљног и света који живи у води .

Ви као родитељ можете да:
Разговарате о значају воде, у одржавању личне хигијене, хигијене одеће, играчака и простора.

Идеје могу бити различите:

Уберите биљке и ставите их у две вазе, у једну сипајте воду а у другу не, посматрајте шта се дешава и зашто.

Ваздух

Ваздух је гас без боје, укуса и мириса.
Налази се свуда око нас и неопходан је свим живим бићима за дисање.

Ваздух најчешће загађују штетне материје као што су:

ситне честице прашине и чађи, угљен-моноксид, сумпро-диоксид, издувни гасови из аутомобила, фабричких димњака и депонија смећа захваћеним пожаром.

Утицај ваздуха (кисенока као најбитнијег чиниоца), за фунцкионицање и живот свих живих бића (без њега живот на Земљи не би био могућ).

Човек обавља дисање  – потрошњом кисеоника и ослобађањем угљен-диоксида, који имају за циљ стварање и особађање енергије потребне у човековим животним процесима, за разлику од биљака које троше угљен-диоксида, стварају кисеоник и тиме омогућавају живот људима, биљкама и животињама. Тако видимо колико је живот биљака важан за сваког од нас.

Ви као родитељ можете са децом да разговарате о значају чистог ваздуха за живот човека и осталих живих бића. Утичите на усвајање правилног понашања према природи (неговати  дрвеће, травњаке и зелене површине).

Једна од идеја коју можете извести са децом је: упалите две свеће , једну поклопите, а другу не. Посматрајте шта се дешава, једна се гаси а друга не, зашто – шта недостаје ?

Шаљемо поруку свим људима света,
Од нас зависи каква ће бити наша планета