Дан здраве хране 16.10.2020. године обележен је различитим активностима у нашој установи.

Циљеви: – богаћење дечијих искустава и сазнања о здравој исхрани

-подстицати процес формирања позитивних ставова код деце о здравој исхрани;

Задаци: -уочавање разлика и сличности исте врсте намирнице (боја, величина, облик);

-подстицање процеса формирања појмова из области исхране и здравља;

Неке од активности које су реализоване: представа за децу „Воћна песма“, Чаробна кутија (препознај воће на слици), сликање воћа (групни рад), воћна салата, Магична кутија (препознај воће или поврће само помоћу чула додира), правимо постер „Пирамида здраве хране“, „Воћкице“ – колаж папир….

„ВОЋНА ПЕСМА“
„МАГИЧНА КУТИЈА“
Сликање воћа – групни рад
Сликање воћа – групни рад
Воћна корпа
Воће – колаж папир
Воћна салата
Колаж папир – Воће
Воћна салата
Постер „Здрава храна“
Пирамида здраве хране
Чаробна кутија
Чаробна кутија
Чаробна кутија
Чаробна кутија

Колектив ПУ „Наша радост“