Уколико желите да Ваше дете електронским путем пријавите у предшколску установу не морате да достављате документа, јер се она аутоматски прибављају из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

Упис деце у Предшколску установу ,,Наша радост” Рача, за радну 2020/2021. годину, вршиће се ове године искључиво електронским путем (услуга е-Вртића) на Порталу е-Управа, од 01. априла до 31. маја 2020. године.

Ова услуга ће бити пуштена на Порталу еУправа у периоду од 01.04.2020. до 31.05.2020. године.

Када родитељ, старатељ или хранитељ поднесе захтев преко Портала, предшколска установа ће доделити деловодни број захтеву и обавестити га преко Портала о даљим корацима. На Порталу можете изабрати опцију да ли ће обавештење примати на мејл или путем смс поруке.

Пријава електронским путем није могућа за родитеље који нису држављани Републике Србије.

За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите и др. предшколска установа је у могућности да прихвати пријаву електронским путем, али је потребно је да доставе додатну документацију на адресу електронске поште nasaradostraca@gmail.com, којом доказује наведени статус. Родитељи додатну документацију достављају на наведени е-маил установе као скениран документ или у виду фотографије.

Уколико родитељи нису у могућности да поднесу захтев путем електронске услуге, потребно је да преузму захтев , и доставе  заједно са додатном документацијом на адресу електронске поште предшколске установе nasaradostraca@gmail.com.

За детаљније информације може се обратити предшколској установи.

Контакт за рад са странкама:

  1. Сузана Којадиновић 069/80-84-217;

2. Ана Бургић 069/23-68-323; e-mail: anci.93djurdjevic@gmail.com.

Контакт особе биће доступне у периоду понедељак-петак.

Упутство за попуњавање електронске пријаве детета у предшколску установу можете преузети.

Додатна упутства о креирању налога на порталу е-Управа можете пронађи на следећем линку: https://euprava.gov.rs/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%9B%D0%B5