Циљ:

-очување и унапређење здравља деце и породице

-подизање свести о угрожавању здравља деце и људи из непосредне  околине, како би се оснажили сви ресурси, да реагују према пушачима у очувању здравља деце и средине без дуванског дима.

„здравље је стање потпуног физичког, душевног и социјалног благостања, а не само одсуство болести  и изнемоглости“

Много је фактора који могу утицати на нарушавање здравља као и појаву обољења.

Фатори који утичу на појаву обољења:

-нередовна и неправилна исхрана,

-смањена физичка активност,

-недовољан унос течности,

-нередован сан и одмор,

-загађен ваздух од продуката хемијских производа и дуванског дима.

Штетне последице дуванског дима могу бити вишеструке:

-утичу на појаву обољења плућа, срца, мозга и крвотока, појаву алергијских реакција, оштећења зуба и коже.

„одрасли пуше,

и мене гуше“

Деца која су изложена пасивном пушењу, склонија су обољевању, отпорност премаинфекцијама је слабија, чешће имају алергијске реакције.

Деца пушача због стеченог модела понашања у детињству у већем проценту у одраслом добу и сами постају пушачи, па тако имају већи ризик од обољења од хроничних незаразних болести.

Ви као родитељ можете да :

– причате са децом о штетном утицају дуванског дима на здравље,

– проводите доста времена на свежем ваздуху (у шетњи, игри, дворишту или парку).

– нацртати са децом  слику плућа (са једне стране залепити апликације које штетно утичу на функцију плућа а са друге апликације које повољно утичу на рад плућа).

„Живот без дувана,

живот без здравствених мана,

живот без цигарета,

за лепшу будућност света

и здравље вашег детета“

Медицинска сестра на ПЗЗ Гроздијанка Мирковић